Регистрирајте се за ФинХакатон

Овој формулар е наменет за пријавување на Hackathon.  Ве молиме пополнете го


 

Внесете го вашето име и презиме
+389
Внесете ја Вашата работната позиција или Вашата професијата
Кажете ни нешто повеќе доколку имате работено на проекти од областа на економијата или финансиите
Кажете ни повеќе за Вашето образование
Прикачете Ваша биографија
Files must be less than 512 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Доколку имате, внесете ја Вашата лична Веб страна или линк до Вашиот Linkedin профил
Files must be less than 128 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.